ДБН А.2.2-3-2011

Проект ДБН А.2.2-3-2011 Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів (на заміну ДБН 2.2.3-2004)

Ці норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво і реконструкцію будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі — об’єктів), а також її розроблення, погодження та затвердження.

Додаткові вимоги галузевої специфіки об’єктів будівництва встановлюються галузевими будівельними нормами та нормативними документами, прийнятими відповідно до законодавства.

Вимоги щодо складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації на капітальний ремонт, реставрацію пам’яток архітектури, на об’єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її бюджетних інвестицій, при ліквідації наслідків аварій і катастроф, а також на консервацію та розконсервацію об’єктів будівництва встановлюються окремими нормативними актами та нормативними документами з урахуванням положень цих норм.

Перелік нормативно-правових актів, будівельних норм і нормативних документів, на які є посилання в цих нормах, наведений у додатку А.

Основні терміни та їх визначення наведені у додатку Б.

Скачать ДБН А.2.2-3-2011