Постанова Кабінету Міністрів України N 409 від 5 травня 1997 р.

П О С Т А Н О В А

 від 5 травня 1997 р. N 409

Київ

 Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель,

споруд та інженерних мереж

З метою  забезпечення  надійності й  безпечної  експлуатації

будівель,  споруд та інженерних мереж,  запобігання аваріям на них

Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

  1. Міністерствам, іншим центральним  органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, Київській та Севастопольській  міським  державним  адміністраціям,  що  мають у підпорядкуванні  або   на  своїй  території  об`єкти   виробничого,житлово-цивільного   та   іншого  призначення,  інженерно-технічніспоруди та інженерні мережі,  до кінця поточного року провести  із залученням науково-дослідних,  проектних і будівельних організаційпаспортизацію,  а також роботу з обстеження цих об`єктів, споруд і мереж,  визначення  їх  технічного  стану  і відповідності вимогам безпеки, розробити невідкладні заходи для забезпечення їх надійної експлуатації, скласти реєстр будівель, споруд та інженерних мереж,що перебувають у незадовільному технічному або аварійному стані, і визначити можливість їх подальшої безпечної експлуатації.

2. Державному   комітетові   у   справах   містобудування   і архітектури, Державному комітетові по нагляду за охороною  праці,Державному  комітетові  по  житлово-комунальному  господарству  в установленому порядку підготувати і затвердити протягом 1997  року пакет  нормативних  актів,  що  регламентують  організацію роботи,пов`язаної із забезпеченням належного технічного  стану  будівель, споруд  та  інженерних  мереж  усіх  форм  власності,  проведенням діагностики та експертизи їх технічного стану і планово-запобіжних ремонтів.

3. Державному   комітетові   по  нагляду  за  охороною  праці, Державному   комітетові   по   житлово-комунальному  господарству протягом   поточного  року  розробити  та  забезпечити  здійснення невідкладних  заходів  щодо  посилення   державного   нагляду   за технічним   станом  будівель  і споруд виробничого та невиробничого призначення,  інженерних  мереж,  запобігання   аваріям   на   них,передусім на об`єктах з ознаками  підвищеної техногенної безпеки.

4. Державному   комітетові  по  нагляду  за  охороною  праці,Державному комітетові  у  справах  містобудування  і  архітектури, міністерствам,  іншим  центральним органам виконавчої влади,  Раді міністрів  Автономної  Республіки

Крим,  обласним,  Київській  та Севастопольській   міським  державним  адміністраціям  забезпечити пріоритетне   фінансування  науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт   та   розроблення   нормативних документів з оцінки  технічного стану будівель,  споруд, інженерних мереж,   запобігання аваріям   на  них  за  рахунок  Державного, галузевих,  регіональних фондів охорони праці  та  фондів  охорони праці підприємств.

5. Державному   комітетові у   справах   містобудування   і архітектури разом з Державним комітетом  по  нагляду  за  охороною праці,  Державним  комітетом по житлово-комунальному господарству,Радою міністрів Автономної Республіки Крим,  обласними,  Київською та  Севастопольською міськими державними адміністраціями доповісти Кабінетові Міністрів України про хід виконання цієї  постанови  до 15 жовтня 1997 р. і 15 квітня 1998 року.

 

 

Прем`єр-міністр України                                   П.ЛАЗАРЕНКО